Suolapulssit ja niiden liikkeet Itämerellä

sea

Vuonna 2014 Itämereen virtasi Tanskan salmesta runsaasti vettä Pohjamereltä. Tutkijat olivat sitä mieltä, että tämä kyseinen suolainen vesi parantaisi Itämeren syvänteiden tilaa ja sitä kautta sillä olisi paljon positiivisia vaikutuksia eri kalojen tilanteeseen. Tämän oletettiin vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi turskakantojen lisääntymiseen. Nyt kuitenkin on käynyt ilmi ja tutkijat ovat todella yllättyneitä siitä, että ison suolapussin vaikutukset ovat jääneet vähäiseksi.

Saksan Itämeri -tutkimuslaitoksen IOW:n mukaan vuonna 2017 joulukuussa alkanut suolapulssi oli historian kolmanneksi suurin. Tämän vuoksi tutkijat luulivat, että hapekkaan veden vaikutuksesta Itämeren syvänteiden laatuun pitäisi olla enemmän hyötyä, kuin jälkikäteen sillä todettiin olevan. Suolaisemman veden todettiin ainoastaan työntäneen edellään vähähappista vettä Suomenlahteen. Saaristomeren tutkimuslaitoksen ja Turun ammattikorkeakoulun mittauksien tuloksista on todettu, että veden suolapitoisuus ei ollut noussut odotusten mukaisesti. Ennen mittauksia oli arvioitu, että huomattavan nousun pitäisi näkyä 9 -11 kuukauden kuluessa. Kukaan ei oikein osaa sanoa, mistä on kysymys sillä näitä suolapulsseja on ollut nyt kaksi ja kumpikaan ei ole tuonut odotettua lopputulosta.  Sen sijaan on todettu, että Itämerestä valuu entistä makeampaa vettä Pohjanmereen.

Turskakannat

Myös WWF on uutisoinut toukokuussa 2015 siitä, että Itämeren turskakannat ovat vaarassa kadota. He ovat kannattaneet Itämereen kaavailtua kalastuskiintiötä juuri tästä syystä. Heidän mielestään Turska on ylikalastettu laji ja tästä syystä niitä ei tulisi kalastaa kiintiötä enempää. WWF tilaston mukaan Itämeren kalakannat ovat tällä hetkellä noin 30-40 prosenttia historiallista pienemmät.

Itämeren vesi makeutuu

majakka

Saaristomeren tutkimuslaitoksella tutkitaan kokoajan Itämeren veden laadun muutoksia. He olettavat, että ilmastonmuutoksen vuoksi veden lämpötila oletetustikin kohoaa, mikä aiheuttaa muutoksia veden laatuun. Lisäksi veden suolapitoisuus sateiden takia vähenee entisestään.

Itämereä pidetään ekologisesti hyvin nuorena merenä. Itämeren ikänä puhutaan siis ainoastaan 5000- 6000 vuodesta. Itämerelle ei ole kerennyt kehittyä vielä omaa lajistoa, vaan kaikki mahdollinene elämä sinne on tullut järvistä ja osa merestä. On havaittu, että esimerkiksi silakan keskikoko on pienentynyt, koska ravinto on muuttunut tämä tarkoittaa, että silakan pituus on pudonnut 21 sentistä 16 senttiin, mikä on valtava muutos kalan koon huomioon ottaen.